09100325898

ساعت کاری 10:00-18:00

ارسال با پست به سراسر ایران

09100325898

مهره فیروزه

کدmf3 فیروزه طرح ستاره پک ده عددی ۳۵۰۰تومان

کدmf2فیروزه مکعبی سایز۶ پک ده عددی ۲۵۰۰تومان

کدmf1 فیروزه واشری سایز1 بیست عددی ۱۵۰۰تومان

کدmf6 فیروزه طرح بته جقه هرعدد ۵۰۰تومان

کدmf5 فیروزه گرد سایز ۸ پک ده عددی ۲۵۰۰تومان

کدmf4 فیروزه قلبی شکل پک ده عددی ۳۰۰۰تومان

کدmf9 مهره فیروزه کرم طرح قلب ده عدد۳۰۰۰تومان

کدmf8فیروزه کرم طرح ستاره ده عدد۳۵۰۰تومان

کدmf7 فیروزه کرم رنگ بته جقه هرعدد۵۰۰تومان

کدmf12 فیروزه طرح برگ پک ده عددی ۴۰۰۰تومان

کدmf11 مهره اسکلت پک ۵عددی ۲۰۰۰تومان

کدmf10 مهره فیروزه کرم طرح ستاره دریایی پک ده عددی۳۰۰۰تومان

کدmf15 مهره فیروزه ای کرم رنگ طرح گل توخالی پک ۵ عددی۳۰۰۰تومان

کدmf14 مهره فیروزه کرم طرح پروانه پک ده عددی ۴۰۰۰تومان

کدmf13 مهره فیروزه کرم تراش پک ده عددی ۴۰۰۰تومان