09100325898

ساعت کاری 10:00-18:00

ارسال با پست به سراسر ایران

09100325898

زنجیر

کدza1زنجیر طلایی معمولی متری ۳۰۰۰تومان

کدza2 زنجیر توپدار طلایی غیر استیل متری ۴۰۰۰تومان

کدza3 زنجیراستیل طلایی متری ۱۲۰۰۰تومان

کد za4 زنجیر توپدار طلایی استیل متری ۱۶۰۰۰تومان

کدza5 زنجیر استیل نقره ای متری ۱۰۰۰۰تومان

کدza6 زنجیر نقره ای معمولی متری ۳۰۰۰تومان

کدza7 زنجیر برنزی ساده متری ۳۰۰۰تومان

کدza8 زنجیر استیل طلایی متری۱۵۰۰۰تومان

کدza9 زنجیر استیل نقره ای متری ۱۵۰۰۰تومان

کدza10 زنجیر توپدار برنزی متری ۴۰۰۰تومان

کدza11 زنجیر مشکی متری ۳۰۰۰تومان